Vastuullinen kuppi kuumaa

Kahvi on yksi maailmankaupan tärkeimmistä hyödykkeistä ja se antaa toimeentulon yli 100 miljoonalle ihmiselle. Siksi on tärkeää, että kahvin eettisyyteen ja kestävän kehityksen edistämiseen kiinnitetään huomioita.

Meille on tärkeää, että voimme tarjota asiakkaillemme tuotteita, joissa huomioidaan vastuullisuus ja niiden vaikutukset ympäristöön. Yhteistyökumppanimme Paulig on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja hyvinvointia koko kahviketjussa pavusta kuppiin.

100% Pauligin kahvista on vastuulliseksi varmennettua

Kestävä kehitys koskee kaikkea Pauligin toimintaa. Yli 140 vuoden kokemuksella Paulig tietää, että laatu voi syntyä vain vastuullisesti toimien. Huolenpito ulottuu aina kahvin alkuperämaista ja viljelijöiden olosuhteista nautittuun kahvikuppiin asti. Paulig on luvannut, että kaikki heidän kahvinsa tulee vastuulliseksi varmennetuista lähteistä vuoden 2018 loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että kaikki kahvit ovat kumppanuusohjelmien kautta hankittua tai vastuullisesti sertifioitua. Vuositasolla tämä tarkoittaa noin 370 miljardia vastuullisesti hankittua papua.

 Mikä on Pauligin kumppanuushanke?

Pauligin tavoite on parantaa viljelijöiden elintasoa ja auttaa heitä omaksumaan uusia viljelymenetelmiä. Kahvipavut tulevat lähes aina pieniltä perheyrityksiltä, joiden uhkana ovat monet asiat, kuten ilmastonmuutos ja riittävän toimeentulon puute. On erittäin tärkeä, että  kahvinviljelijä pystyy elättämään itsensä ja perheensä. Pauligin kehitysprojektit tähtäävät aina ensisijassa viljelijän toimeentulon turvaamiseen ja parantamiseen. Yhteistyössä panostetaan strategiseen ja pitkäjänteiseen kumppanuuteen toimittajien kanssa, jotka valitaan tarkoin kriteerein.

Paulig tekee kumppanuushankkeiden vastuullisuusarviointeja itse sekä kolmansien osapuolien toimesta. Kumppanuushankkeet räätälöidään aluekohtaisesti vastaamaan paikallisia tarpeita, joita voivat olla esim. koulujen saniteettitilat. Hankkeisiin kuuluvat kahvinviljelijät, Paulig ja Pauligin paikallinen kumppani, esimerkiksi vientiyritys, Reilu kauppa, International Coffee Partners tai Coffee & Climate.

Nautinnollisia ja ekologisia kahvihetkiä!

Lisätietoja www.paulig.fi/vastuullisuus
Paulig-kahviratkaisut työpaikoille: https://www.wulfftorkkeli.fi/tuotteet/paulig-kahviautomaatit

Paulig kahviautomaatit